Vantaan kaupunginmuseo

Vantaan Kaupunginmuseon koulutustilan kiinto- ja irtokalustesuunnitelma.